Máy GPS RTK

Trắc Địa Bản Đồ phân phối các sản phẩm máy GPS RTK như: Máy định vị GPS 2 tần Trimble R8S GNSS, Máy định vị GPS 2 tần RTK KOLIDA K5 PLUS, Máy định vị GPS 2 tần RTK COMNAV T300 PLUS….

0904192070